Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Riaditeľka SOŠ služieb a lesníctva a školského internátu

PhDr. Viera Gregáňová

 

Zástupca riaditeľa pre školský internát 

Mgr. Milena Sentineková              t.č. 0911066998

 
 
Vychovávatelia

Mgr. Heilerová Janka                     t.č. 0911022446

Bc. Hričovec Juraj                          t.č. 0911022401

Hamaliar Igor                                  t.č. 0911022450

Mgr. Horváth Dušan                        t.č. 0911022430

Mgr. Ivanová Alžbeta                      t.č. 0911022437

Mgr. Javorská Božena                    t.č. 0911022697

Mgr. Kováčová Katarína                  t.č. 0908190312

Mgr. Lovasová Renata                    t.č. 0907880936                         

Bc. Kubišová Iveta                          materská dovolenka

Mgr. Michalská Daniela                   t.č. 0911022436

Mgr. Točeková Viera                        t.č. 0911022435

Ing. Vandáková Katarína                 t.č. 0911022443

Mgr. Possegga Anna                       t.č. 0904190424

 

Nepedagogickí zamestanci

Ekonomický úsek (platby bytné, strava - žiaci)

Benčajová Zdenka                         t.č. 0911066991

Vedúca jedálne

Palovičová Mária                            t.č. 0911066989

Vrátnica                                          t.č. 0911066986 

 

Luptáková Miroslava, Melcerová Zlatica, Štrbová Dagmar,  Šušková Veronika, Jaďudová Miriam, Dóczy Jaroslav, Čierna Alena, Glézlová Marcela, Jusková Zdenka, Brzíková Henrieta, Mitruová Zuzana,

 

Cibulová Lýdia, Murínová Slávka, Ivaničová Anna, Ošustová Andrea,

 

Ivaničová Jana, Košarníková Eva, Lupták Dušan, Chovan Marián.

TOPlist