Tvorba webových stránok a eShopovZaložiť webovú stránkuZaložiť e-shop

Prijímacie konanie pre školský rok 2016/2017:

1.    Ubytovanie v školskom internáte sa poskytuje žiakom na dobu jedného školského roka.

2.     Podaním žiadosti o prijatie do školského internátu nevzniká nárok na prijatie žiaka do ŠI.

3.     Vyplnený formulár žiadosti o prijatie do školského internátu sa zasiela najneskôr do 7 dní po prijatí žiaka na strednú školu. Formulár prosíme vypísať tlačeným písmom, čiastočne vypísané formuláre nebudú akceptované.

4.      Prerušenie ubytovania v priebehu školského roka nezakladá nárok poskytnúť žiakovi ubytovanie aj v ďalšom školskom roku.

5.     Rozhodnutia o prijatí, alebo neprijatí do školského internátu pre školský rok 2016/2017 budú zaslané do 30.06.2016.

6.      Poplatok za ubytovanie a za stravu sa platí samostatne na dva rôzne účty.

7.      Podmienkou ubytovania je odber jedného hlavného jedla (obed, alebo večera) + raňajky v školskej jedálni školského internátu bez ohľadu na to, akú strednú školu žiak navštevuje. 

 

Naše video do súťaže "Pýtame si slovenské"  :)

http://dmbs.wbl.sk/pytajme_si_slovenske1.mp4

TOPlist