Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

                                                              Stravovanie

Úhrada za stravu mesačne (20 dní):

- celodenná strava   75,20 €

- bez obeda (raňajky, večera)  43,20 €

    Žiadame o vyplatenie poplatkov za stravu najneskôr do 20. v predchádzajúcom mesiaci (v auguste na september, atď.), trvalým príkazom, alebo prostredníctvom internet bankingu. V prípade platby internet bankingom, alebo trvalým príkazom - napíšte meno žiaka do správy pre príjemcu. Je potrebné si uvedomiť, že prevod peňazí medzi bankami trvá niekedy až dva pracovné dni. V mesiacoch jún a júl je nutné platbu stravného zrušiť. Poslednú platbu je potrebné vykonať do 20. mája v kaledndárnom roku (je to platba za jún). Maturanti majú poslednú platbu uskutočniť do 20. apríla. Výhoda platenia úhrady za stravu trvalým príkazom, alebo internet bankingom je predovšetkým v tom, že nemusíte chodiť za vedúcou jedálne, stáť v radoch pred jej kanceláriou, nosiť ústrižky... Kredity na čipovú kartu Vám vedúca jedálne pripisuje automaticky.

V prípade, že ste zástancom platieb cez poštový poukaz. Na poštovom poukaze musí byť uvedené meno žiaka, za ktorého sa povinná úhrada uskutočňuje (nie meno zákonného zástupcu resp. iného platcu) pre potrebu identifikácie úhrady. Ústrižok šeku (ako doklad o zaplatení) musí byť predložený vedúcej jedálne, ktorá následne dobije kredity na čipovú kartu.

 Platba v hotovosti nie je možná.

Preplatky za stravu Vám budú poukázané po ukončení pobytu v ŠI na Vaše číslo účtu.

ŠI zabezpečuje celodenné stravovanie:

- raňajky, obedy a večere pre všetkých ubytovaných žiakov v jedálni ŠI,

- obedy berú niektorí žiaci zo vzdialených škôl na svojej škole (platba bez obeda),

- počas choroby, alebo neprítomnosti žiak, resp. rodič môže odber stravy odhlásiť,

na tel. č. 0911 066 989          v čase od 6.00 do 14.00 hod. v pracovné dni,

- odhlásiť sa musí 24 hod. vopred do 8.30hod.,

- výnimka zo stravovania pre žiaka sa povoľuje iba na lekárske potvrdenie,

- upozorňujeme, že súkromné varenie jedál v ŠI je z bezpečnostných dôvodov neprípustné,

platby za stravu na účet číslo:  7000525933           kód banky 8180

BAN:  SK56 8180 0000 0070 0052 5933

Žiak je povinný zakúpiť si čip na stravovanie v hodnote 3,32 €.   Stratu čipového kľúča je potrebné neodkladne nahlásiť vedúcej jedálne z dôvodu zablokovania odberu neoprávnenou osobou. Tiež je nutné zakúpiť nový čip.

(Prosíme Vás, vyberte, akú kombináciu stravy bude žiak poberať a plaťte príslušnú platbu.)

Prihlasovací lístok na stravovanie TU

Príklady vypísania šeku, alebo príkazu z EB TU

Obedy TU

Vrátenie preplatku TU

Prehľad platieb stravovanie denne:

raňajky:  0,92 €

obed:     1,61 €

večera:   1,23 €

spolu celodenná strava: 3,76 €

 

 

 

 
 
 
                    
TOPlist